Kören

fb06

Sopraner: Marina, Berit, Anna-Karin
Tenorer: Per, Ove, Jonas
Altar: Rose-Marie, Malin, Eva-Lena