In Connection

Musik kan förändra oss. Den kan skaka om vår syn på oss själva och världen och människorna runt omkring oss. Vi har väl alla någon gång drabbats av att en sång, ett musikstycke eller ett framförande fullständigt övermannat oss. Och vi har fått ta del av en berättelse, ett budskap, en tanke.

Musik är i grunden rytm och känslor. Olika musik har olika rytmer och ger oss olika känslor.

Hos oss i In Connection ligger gospeln nära våra hjärtan. Vi tilltalas av den spontana rytmen och känslan, vi tilltalas av glädjen och friheten och vi tilltalas av budskapet och kärleken i sångerna.

Sångerna handlar om tro och övertygelse, hopp och längtan, glädje och kärlek – mycket av det som allas våra liv handlar om!

Och i gospeln får vi använda både rösterna och kroppen i framförandet!

Kören startade år 2007 och har genom åren haft en hel del spelningar i Dalarna men vi har även sjungit en hel del utanför länet. Många musikaliska högtidsstunder har vi haft i kyrkor men vi har även med stor glädje sjungit i många andra sammanhang t ex på torg och på festplatser!

Att möta varandra i musiken – i olika sammanhang och på olika platser – är alltid inspirerande!